Sdílet prostřednictvím


Get-PowerBIAccessToken

Získá přístupový token pro aktuální ověřenou relaci Power BI.

Syntax

Get-PowerBIAccessToken
   [-AsString]
   [<CommonParameters>]

Description

Vrátí přístupový token Power BI shromážděný z přihlášeného profilu Power BI. Před spuštěním tohoto příkazu se ujistěte, že se přihlásíte pomocí Connect-PowerBIServiceAccount.

Příklady

Příklad 1

PS C:\> $headers = Get-PowerBIAccessToken
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers $headers -Uri 'https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups'

Získá přístupový token Power BI jako hashtable a předá ho invoke-RestMethod jako součást hlavičky k ověření.

Parametry

-AsString

Označuje vrácení přístupového tokenu jako řetězce místo hashtable. Řetězec obsahuje typ ověřování, například "Bearer".

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

None

Výstupy

System.Object