Sdílet prostřednictvím


Resolve-PowerBIError

Zobrazuje podrobné informace o chybách vytvořené z rutin MicrosoftPowerBIMgmt.* .

Syntax

Resolve-PowerBIError
    [-Error <ErrorRecord[]>]
    [<CommonParameters>]
Resolve-PowerBIError
    [-Last]
    [<CommonParameters>]

Description

Vypíše další informace o všech chybách vytvořených z rutin MicrosoftPowerBIMgmt.*

Příklady

Příklad 1

PS C:\> Resolve-PowerBIError

Zobrazí všechny chyby, ke kterým dochází v relaci PowerShellu.

Příklad 2

PS C:\> Resolve-PowerBIError -Last

Zobrazí poslední chybu, ke které dochází v relaci PowerShellu.

Parametry

-Error

Seznam chyb, které se mají zobrazit. Například $Error[0..2] zobrazí poslední tři chyby.

Type:ErrorRecord[]
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Last

Označuje, že se má zobrazit poslední chyba, ke které dochází v relaci PowerShellu.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

System.Management.Automation.ErrorRecord[]

Výstupy

System.Object