Sdílet prostřednictvím


Export-PowerBIReport

Exportuje sestavu Power BI do formátu souboru .pbix.

Syntax

Export-PowerBIReport
   [-WorkspaceId <Guid>]
   -Id <Guid>
   -OutFile <String>
   [<CommonParameters>]

Description

Uloží sestavu Power BI z služba Power BI do souboru .pbix, který je možné načíst Power BI Desktop nebo nahrát zpět do služba Power BI. Před spuštěním tohoto příkazu se ujistěte, že se přihlásíte pomocí Connect-PowerBIServiceAccount.

Příklady

Příklad 1

PS C:\> Export-PowerBIReport -Id 9b519499-5ba1-4f1c-878b-be3a69f1791f -OutFile .\Sales.pbix

Uloží sestavu s ID 9b519499-5ba1-4f1c-878b-be3a69f1791f do souboru s názvem Sales.pbix v aktuálním pracovním adresáři ($PWD).

Parametry

-Id

ID sestavy, kterou chcete exportovat.

Type:Guid
Aliases:ReportId
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-OutFile

Výstupní soubor pro uložení exportované sestavy do. Cesta již nesmí existovat.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WorkspaceId

ID pracovního prostoru obsahujícího sestavu Power BI k exportu

Type:Guid
Aliases:GroupId
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

None

Výstupy

System.Object