PowerShellGet

PowerShellGet je modul s příkazy pro zjišťování, instalaci, aktualizaci a publikování artefaktů PowerShellu, jako jsou moduly, prostředky DSC, možnosti rolí a skripty.

Referenční dokumentace k rutině na tomto webu dokumentuje nejnovější verzi modulu.

Důležité

Od dubna 2020 už Galerie prostředí PowerShell nepodporuje protokol TLS (Transport Layer Security) verze 1.0 a 1.1. Pokud nepoužíváte protokol TLS 1.2 nebo novější, při pokusu o přístup k Galerie prostředí PowerShell se zobrazí chyba. Pomocí následujícího příkazu se ujistěte, že používáte protokol TLS 1.2:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

Další informace najdete v oznámení v blogu PowerShellu.

PowerShellGet

Find-Command

Finds PowerShell commands in modules.

Find-DscResource

Finds Desired State Configuration (DSC) resources.

Find-Module

Finds modules in a repository that match specified criteria.

Find-RoleCapability

Finds role capabilities in modules.

Find-Script

Finds a script.

Get-InstalledModule

Gets a list of modules on the computer that were installed by PowerShellGet.

Get-InstalledScript

Gets an installed script.

Get-PSRepository

Gets PowerShell repositories.

Install-Module

Downloads one or more modules from a repository, and installs them on the local computer.

Install-Script

Installs a script.

New-ScriptFileInfo

Creates a script file with metadata.

Publish-Module

Publishes a specified module from the local computer to an online gallery.

Publish-Script

Publishes a script.

Register-PSRepository

Registers a PowerShell repository.

Save-Module

Saves a module and its dependencies on the local computer but doesn't install the module.

Save-Script

Saves a script.

Set-PSRepository

Sets values for a registered repository.

Test-ScriptFileInfo

Validates a comment block for a script.

Uninstall-Module

Uninstalls a module.

Uninstall-Script

Uninstalls a script.

Unregister-PSRepository

Unregisters a repository.

Update-Module

Downloads and installs the newest version of specified modules from an online gallery to the local computer.

Update-ModuleManifest

Updates a module manifest file.

Update-Script

Updates a script.

Update-ScriptFileInfo

Updates information for a script.