Sdílet prostřednictvím


Enable-PSWSManCombinedTrace

Spusťte relaci protokolování s povolenými poskytovateli WSMan a PowerShellu.

Syntax

Enable-PSWSManCombinedTrace
      [-DoNotOverwriteExistingTrace]
      [<CommonParameters>]

Description

Tato rutina je dostupná jenom na platformě Windows.

Tato rutina spustí relaci protokolování s povolenými následujícími poskytovateli PowerShellu:

  • Microsoft-Windows-PowerShell
  • Microsoft-Windows-WinRM

Relace má název PSTrace.

Tato rutina používá tuto rutinu Start-Trace .

Tuto rutinu musíte spustit z relace PowerShellu se zvýšenými oprávněními.

Příklady

Příklad 1: Spuštění kombinované relace protokolování

Enable-PSWSManCombinedTrace

Parametry

-DoNotOverwriteExistingTrace

Ve výchozím nastavení jsou události zapsány do $PSHOME\Traces\PSTrace.etl. Při použití tohoto parametru vytvoří rutina jedinečný název souboru: $PSHOME\Traces\PSTrace_{guid}.etl

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

None

Do této rutiny nemůžete roušit objekty.

Výstupy

None

Tato rutina nevrátí žádný výstup.