Start-Trace

Spusťte relaci protokolování trasování událostí.

Syntax

Start-Trace
   [-SessionName] <String>
   [[-OutputFilePath] <String>]
   [[-ProviderFilePath] <String>]
   [-ETS]
   [-Format <String>]
   [-MinBuffers <Int32>]
   [-MaxBuffers <Int32>]
   [-BufferSizeInKB <Int32>]
   [-MaxLogFileSizeInMB <Int32>]
   [<CommonParameters>]

Description

Tato rutina je dostupná jenom na platformě Windows.

Tato rutina spustí relaci protokolování trasování událostí systému Windows.

Tato rutina se používá následujícími rutinami:

 • Enable-PSWSManCombinedTrace
 • Enable-WSManTrace

Tuto rutinu musíte spustit z relace PowerShellu se zvýšenými oprávněními.

Příklady

Příklad 1: Spuštění relace protokolování trasování WSMan

Start-Trace -SessionName 'wsmlog' -ETS -OutputFilePath "$env:windir\system32\wsmtraces.log" -Format 'bincirc' -MinBuffers 16 -MaxBuffers 256 -BufferSizeInKb 64 -MaxLogFileSizeInMB 256 -ProviderFilePath "$env:windir\system32\wsmtraceproviders.txt"

Parametry

-BufferSizeInKB

Velikost vyrovnávací paměti relace trasování událostí v kilobajtůch (KB).

Type:Int32
Position:Named
Default value:0
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ETS

Odesílání příkazů do relací trasování událostí přímo bez uložení nebo plánování

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Format

Určuje formát protokolu pro kolekci dat. V případě formátu databáze SQL je nutné použít možnost OutputFilePath na příkazovém řádku s dsn!log hodnotou. Výchozí hodnota je binární (bin). Možné hodnoty jsou:

 • bin – binární
 • bincirc – binární soubor s cyklovým protokolováním
 • csv – hodnoty oddělené čárkami
 • tsv – hodnoty oddělené tabulátorem
 • SQL – databáze SQL
Type:Object
Accepted values:bin, bincirc, csv, tsv, sql
Position:Named
Default value:bin
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-MaxBuffers

Nastaví maximální počet vyrovnávacích pamětí relace trasování událostí.

Type:Int32
Position:Named
Default value:256
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-MaxLogFileSizeInMB

Nastaví maximální velikost souboru protokolu v megabajtech (MB) nebo počtu záznamů pro protokoly SQL.

Type:Int32
Position:Named
Default value:0 (no limit)
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-MinBuffers

Nastaví minimální počet vyrovnávacích pamětí relace trasování událostí.

Type:Int32
Position:Named
Default value:0
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-OutputFilePath

Cesta k výstupnímu souboru protokolu nebo dsN a názvu sady protokolů v databázi SQL Výchozí cesta je $env:systemdrive\PerfLogs\Admin.

Type:String
Position:1
Default value:$env:systemdrive\PerfLogs\Admin
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ProviderFilePath

Soubor s výpisem více zprostředkovatelů trasování událostí, které chcete povolit.

Type:String
Position:2
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-SessionName

Název relace Trasování událostí. Pokud chcete zastavit trasovací relaci, musíte znát název relace.

Type:String
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

None

Výstupy

None