Get-PSReadLineKeyHandler

Získá klíčové vazby modulu PSReadLine.

Syntax

Get-PSReadLineKeyHandler
  [-Bound]
  [-Unbound]
  [<CommonParameters>]
Get-PSReadLineKeyHandler
  [-Chord] <String[]>
  [<CommonParameters>]

Description

Pokud není zadán žádný parametr, vrátí funkce aktuálně vázaného klíče modulu PSReadLine.

Pokud je zadán parametr Chord , vrátí rutina konkrétní vázané klíče.

Příklady

Příklad 1: Získání všech mapování klíčů

Tento příkaz vrátí všechna mapování klíčů, vázané a nevázané.

Get-PSReadLineKeyHandler -Bound -Unbound

Key          Function        Description
---          --------        -----------
Enter         AcceptLine       Accept the input or move to the next line if input is missing a closing token.
Shift+Enter      AddLine         Move the cursor to the next line without attempting to execute the input
Escape        RevertLine       Equivalent to undo all edits (clears the line except lines imported from history)
LeftArrow       BackwardChar      Move the cursor back one character
RightArrow      ForwardChar       Move the cursor forward one character
Ctrl+LeftArrow    BackwardWord      Move the cursor to the beginning of the current or previous word
Ctrl+RightArrow    NextWord        Move the cursor forward to the start of the next word
Shift+LeftArrow    SelectBackwardChar   Adjust the current selection to include the previous character
Shift+RightArrow   SelectForwardChar    Adjust the current selection to include the next character
Ctrl+Shift+LeftArrow SelectBackwardWord   Adjust the current selection to include the previous word
Ctrl+Shift+RightArrow SelectNextWord     Adjust the current selection to include the next word
UpArrow        PreviousHistory     Replace the input with the previous item in the history
DownArrow       NextHistory       Replace the input with the next item in the history
Home         BeginningOfLine     Move the cursor to the beginning of the line
End          EndOfLine        Move the cursor to the end of the line
Shift+Home      SelectBackwardsLine   Adjust the current selection to include from the cursor to the end of the line
Shift+End       SelectLine       Adjust the current selection to include from the cursor to the start of the line
Delete        DeleteChar       Delete the character under the cursor
Backspace       BackwardDeleteChar   Delete the character before the cursor
Ctrl+Spacebar     MenuComplete      Complete the input if there is a single completion, otherwise complete the input by selecting from a menu o...
Tab          TabCompleteNext     Complete the input using the next completion
Shift+Tab       TabCompletePrevious   Complete the input using the previous completion
Ctrl+a        SelectAll        Select the entire line. Moves the cursor to the end of the line
Ctrl+c        CopyOrCancelLine    Either copy selected text to the clipboard, or if no text is selected, cancel editing the line with Cancel...
Ctrl+C        Copy          Copy selected region to the system clipboard. If no region is selected, copy the whole line
Ctrl+l        ClearScreen       Clear the screen and redraw the current line at the top of the screen
Ctrl+r        ReverseSearchHistory  Search history backwards interactively
...

Příklad 2: Získání vázaných klíčů

Tento příkaz vrátí pouze vázané klávesy a kombinace kláves.

Get-PSReadLineKeyHandler

Key          Function        Description
---          --------        -----------
Enter         AcceptLine       Accept the input or move to the next line if input is missing a closing token.
Shift+Enter      AddLine         Move the cursor to the next line without attempting to execute the input
Escape        RevertLine       Equivalent to undo all edits (clears the line except lines imported from history)
LeftArrow       BackwardChar      Move the cursor back one character
RightArrow      ForwardChar       Move the cursor forward one character
Ctrl+LeftArrow    BackwardWord      Move the cursor to the beginning of the current or previous word
Ctrl+RightArrow    NextWord        Move the cursor forward to the start of the next word
Shift+LeftArrow    SelectBackwardChar   Adjust the current selection to include the previous character
Shift+RightArrow   SelectForwardChar    Adjust the current selection to include the next character
Ctrl+Shift+LeftArrow SelectBackwardWord   Adjust the current selection to include the previous word
Ctrl+Shift+RightArrow SelectNextWord     Adjust the current selection to include the next word
UpArrow        PreviousHistory     Replace the input with the previous item in the history
DownArrow       NextHistory       Replace the input with the next item in the history
Home         BeginningOfLine     Move the cursor to the beginning of the line
End          EndOfLine        Move the cursor to the end of the line
Shift+Home      SelectBackwardsLine   Adjust the current selection to include from the cursor to the end of the line
Shift+End       SelectLine       Adjust the current selection to include from the cursor to the start of the line
Delete        DeleteChar       Delete the character under the cursor
Backspace       BackwardDeleteChar   Delete the character before the cursor
Ctrl+Spacebar     MenuComplete      Complete the input if there is a single completion, otherwise complete the input by selecting from a menu o...
Tab          TabCompleteNext     Complete the input using the next completion
...

Příklad 3: Získání konkrétních vazeb klíčů

Tento příkaz vrátí pouze vazby pro zadané klíče.

Get-PSReadLineKeyHandler -Chord Enter, Shift+Enter

Key     Function  Description
---     --------  -----------
Enter    AcceptLine Accept the input or move to the next line if input is missing a closing token.
Shift+Enter AddLine  Move the cursor to the next line without attempting to execute the input
...

Parametry

-Bound

Označuje, že tato rutina vrací funkce vázané.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Chord

Vrátí pouze funkce vázané na konkrétní klíče nebo sekvence.

Type:String[]
Aliases:Key
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Unbound

Označuje, že tato rutina vrací funkce, které nejsou příchozí.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Vstupy

None

Objekty nelze roušit do této rutiny.

Výstupy

KeyHandler