Sdílet prostřednictvím


Remove-RdsHostPool

Odebere fond hostitelů z tenanta.

Syntax

Remove-RdsHostPool
      [-TenantName] <String>
      [-Name] <String>
      [<CommonParameters>]

Description

Rutina Remove-RdsHostPool odebere fond hostitelů ze zadaného tenanta. Před spuštěním tohoto příkazu musíte nejprve odebrat všechny hostitele relací a skupiny aplikací přidružené k fondu hostitelů.

Příklady

Příklad 1

PS C:\> Remove-RdsHostPool -TenantName "contoso" -Name "contosoHostPool"

Tento příkaz odebere fond hostitelů v tenantovi.

Parametry

-Name

Název fondu hostitelů.

Type:String
Aliases:HostPoolName
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

Název tenanta.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Vstupy

System.String

Výstupy

System.Object