Deklarace atributu Alias

Atribut Alias umožňuje uživateli zadat různá jména pro rutinu nebo parametr rutiny. Aliasy lze použít k poskytnutí zástupců pro název parametru nebo zadat různé názvy, které jsou vhodné pro různé scénáře.

Syntaxe

[Alias(aliasNames)]

Parametry

aliasNames (String[]) Požadované. Určuje sadu názvů aliasů oddělených čárkami pro parametr rutiny.

Poznámky

Atribut Alias je definován třídou System.Management.Automation.Aliasattribute.

Aliasy rutin

  • Atribut Alias se používá s deklarací rutiny . Další informace o deklaraci těchto atributů najdete v tématu Aliasy rutin.
  • Každý název aliasu parametru musí být jedinečný. Windows PowerShell neschová duplicitní názvy aliasů.

Aliasy parametrů

  • Atribut Alias se používá s atributem Parameter při zadávání parametru rutiny. Další informace o deklaraci těchto atributů najdete v tématu Jak deklarovat parametry rutiny.
  • Každý název aliasu parametru musí být v rámci rutiny jedinečný. Windows PowerShell neschová duplicitní názvy aliasů.
  • Atribut Alias se používá jednou pro každý parametr v rutině.

Viz také

Aliasy rutin

Aliasy parametrů

Vytvoření rutiny Windows PowerShellu