Jak ověřit rozsah argumentu

tento příklad ukazuje, jak zadat ověřovací pravidlo, které může modul runtime Windows PowerShell použít ke kontrole minimální a maximální hodnoty argumentu parametru před spuštěním rutiny. Toto pravidlo ověřování nastavíte deklarováním atributu ValidateRange.

Poznámka

Další informace o třídě, která definuje tento atribut, naleznete v tématu System. Management. Automation. Validaterangeattribute.

Ověření rozsahu argumentů

 • Přidejte atribut ValidateRange, jak je znázorněno v následujícím kódu. Tento příklad určuje rozsah 0 až 5 pro InputData parametr.

  [ValidateRange(0, 5)]
  [Parameter(Position = 0, Mandatory = true)]
  public int InputData
  {
   get { return inputData; }
   set { inputData = value; }
  }
  private int inputData;
  

Další informace o tom, jak deklarovat tento atribut, naleznete v tématu deklarace atributu ValidateRange.

Viz také

Deklarace atributu ValidateRange

Vytvoření rutiny Windows PowerShellu