Standardní názvy a typy parametrů rutin

Názvy parametrů rutiny by měly být konzistentní napříč rutinami, které navrhujete. Následující témata obsahují seznam názvů parametrů, které doporučujeme použít při deklaraci parametrů rutiny. Témata také popisují doporučený datový typ a funkce každého parametru.

V tomto oddílu

Parametry aktivit

Parametry data a času

Parametry formátů

Parametry vlastností

Parametry množství

Parametry prostředku

Parametry zabezpečení