Kurz StopProc

Tato část obsahuje kurz pro vytvoření rutiny Stop-Proc, která se velmi podobá rutině Stop-Process poskytované rutinou Windows PowerShell. Tento kurz obsahuje fragmenty kódu, které ilustrují implementaci rutin, a vysvětlení kódu.

Témata v tomto kurzu

Témata v tomto kurzu jsou navržená tak, aby se sekvenčně četla a každé téma bylo vytvořeno na základě toho, co bylo probíráno v předchozím tématu.

Vytvoření rutiny, která upravuje systém Tato část popisuje, jak vytvořit rutinu, která podporuje úpravy systému, například zastavení procesu spuštěného v počítači.

Přidání uživatelských zpráv do rutiny Tato část popisuje, jak do rutiny přidat možnost zapisovat zprávy uživatelů, ladit zprávy, zprávy s upozorněním a informace o průběhu.

Přidání aliasů, rozšíření se zástupnými znaky a nápovědy k parametrům rutiny Tato část popisuje, jak vytvořit rutinu, která podporuje aliasy parametrů, nápovědu a rozšíření se zástupnými znaky.

Přidání sad parametrů do rutin Tato část popisuje, jak přidat sady parametrů do rutiny. Sady parametrů umožňují rutině pracovat odlišně v závislosti na tom, jaké parametry jsou určeny uživatelem.

Viz také

Vytvoření rutiny, která upravuje systém

Přidání zpráv pro uživatele do rutiny

Přidání aliasů, podpory zástupných znaků a nápovědy pro parametry rutiny

Přidání sad parametrů do rutin

Sada SDK Windows PowerShellu