Element Controls pro zobrazení

Definuje ovládací prvky zobrazení, které mohou být použity konkrétním zobrazením.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element ViewDefinitions
  • Zobrazit element
  • Controls – element

Syntax

<Controls>
  <Control>...</Control>
</Controls>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazené prvky Controls elementu. Tento element musí mít alespoň jeden podřízený element. Není k dispozici žádný maximální počet podřízených prvků, ani jejich pořadí není důležité.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Element Popis
Element Control pro ovládací prvky pro zobrazení Definuje ovládací prvek, který může být použit zobrazením.

Nadřazené elementy

Element Popis
Zobrazit element Definuje zobrazení, které slouží k zobrazení členů jednoho nebo více objektů rozhraní .NET.

Poznámky

Viz také

Control – element

Zobrazit element

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu