Element CustomControlName pro GroupBy

Určuje název vlastního ovládacího prvku, který se použije k zobrazení nové skupiny. Tento prvek se používá při definování tabulky, seznamu, širokého nebo vlastního zobrazení ovládacího prvku.

Schéma

  • Element konfigurace
  • ViewDefinitions Element
  • View Element
  • GroupBy Element
  • CustomControlName Element

Syntax

<CustomControlName>ControlName</CustomControlName>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazené prvky CustomControlName elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element GroupBy pro View Definuje, Windows PowerShell zobrazí novou skupinu objektů.

Textová hodnota

Zadejte název vlastního ovládacího prvku, který se použije k zobrazení nové skupiny.

Poznámky

Můžete vytvořit běžné ovládací prvky, které mohou být použity všemi zobrazeními formátovacích souborů, a můžete vytvořit ovládací prvky zobrazení, které může použít konkrétní zobrazení. Následující prvky určují názvy těchto vlastních ovládacích prvků:

Viz také

Element GroupBy pro View

Element Name pro Control pro Controls pro Configuration

Element Name pro Control pro Controls pro View

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu