Element CustomEntry pro CustomControl pro GroupBy

Poskytuje definici ovládacího prvku. Tento prvek se používá při definování způsobu zobrazení nové skupiny objektů.

Schéma

  • Element konfigurace
  • ViewDefinitions Element
  • View Element
  • GroupBy Element
  • CustomControl Element
  • CustomEntries Element
  • CustomEntry Element

Syntax

<CustomEntry>
  <EntrySelectedBy>...</EntrySelectedBy>
  <CustomItem>...</CustomItem>
</CustomEntry>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazené prvky CustomEntry elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Element Popis
Element EntrySelectedBy pro CustomEntry pro GroupBy Volitelný element.

Definuje typy .NET, které používají tuto definici ovládacího prvku, nebo podmínku, která musí existovat, aby se tato definice použila.
Element CustomItem pro CustomEntry pro GroupBy Požadovaný element.

Definuje, jak ovládací prvek zobrazuje data.

Nadřazené elementy

Element Popis
Element CustomEntries pro CustomControl pro GroupBy Poskytuje definice pro ovládací prvek.

Poznámky

Viz také

Element EntrySelectedBy pro CustomEntry pro GroupBy

Element CustomItem pro CustomEntry pro GroupBy

Element CustomEntries pro CustomControl pro GroupBy

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu