Element FirstLineHanging pro rámec pro chyba CustomControl

Určuje počet znaků, které jsou první řádky dat posunuty doleva. Tento prvek je použit při definování vlastního zobrazení ovládacího prvku.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element ViewDefinitions
  • Zobrazit element
  • Element chyba CustomControl
  • Element CustomEntries
  • Element CustomEntry
  • Element CustomItem
  • Element Frame
  • Element FirstLineHanging

Syntax

<FirstLineHanging>NumberOfCharactersToShift</FirstLineHanging>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element FirstLineHanging elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element Frame pro CustomItem pro chyba CustomControl pro zobrazení Definuje způsob zobrazení dat, například posunutí dat doleva nebo doprava.

Textová hodnota

Zadejte počet znaků, které mají být první řádky dat posunuty.

Poznámky

Pokud je tento prvek zadán, nelze zadat element FirstLineIndent .

Viz také

Element FirstLineIndent pro rámec pro zobrazení Chyba CustomControl

Element Frame pro CustomItem pro chyba CustomControl pro zobrazení

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu