Element FormatString pro ListItem pro ListControl

Určuje vzor formátu definující způsob zobrazení hodnoty vlastnosti nebo skriptu.

Schéma

 • Konfigurační element
 • Element ViewDefinitions
 • Zobrazit element
 • Element ListControl
 • Element ListEntries
 • Element ListEntry
 • ListItems – element
 • ListItem – element
 • FormatString – element

Syntax

<FormatString>PropertyPattern</FormatString>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element FormatString elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
ListItem – element Definuje vlastnost nebo skript, jehož hodnota je zobrazena v řádku zobrazení seznamu.

Textová hodnota

Zadejte vzor, který se použije k formátování dat. Tento model můžete například použít k formátování hodnoty libovolné vlastnosti typu System. TimeSpan: {0: mmm} {0: DD} {0: hh}: {0: mm}.

Poznámky

Formátovací řetězce lze použít při vytváření zobrazení tabulky, zobrazení seznamu, zobrazení na šířku a vlastních zobrazení. Další informace o formátování hodnoty zobrazené v zobrazení najdete v tématu formátování zobrazených dat.

Další informace o použití formátovacích řetězců v zobrazeních seznamu najdete v tématu vytváření zobrazení seznamu.

Příklad

Následující příklad ukazuje, jak definovat formátovací řetězec pro hodnotu StartTime Vlastnosti.

<ListItem>
 <PropertyName>StartTime</PropertyName>
 <FormatString>{0:MMM} {0:DD} {0:HH}:{0:MM}</FormatString>
</ListItem>

Viz také

Vytvoření zobrazení seznamu

ListItem – element

zápis Windows PowerShell formátování a souboru typů