ListItem Element

Definuje vlastnost nebo skript, jejichž hodnota se zobrazí v řádku zobrazení seznamu.

Schéma

 • Element konfigurace
 • ViewDefinitions Element
 • View Element
 • ListControl Element
 • ListEntries Element
 • ListEntry Element
 • ListItems Element
 • ListItem Element

Syntax

<ListItem>
 <PropertyName>PropertyToDisplay</PropertyName>
 <ScriptBlock>ScriptToExecute</ScriptBlock>
 <Label>LabelToDisplay</Label>
 <FormatString>FormatPattern</FormatString>
 <ItemSelectionCondition>...</ItemSelectionCondition>
</ListItem>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené elementy a nadřazený prvek ListItem elementu. Je možné zadat pouze jednu vlastnost nebo skript.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Element Popis
Element FormatString pro ListItem pro ListControl Volitelný element.

Určuje formátovací řetězec, který definuje způsob zobrazení vlastnosti nebo hodnoty skriptu.
Element ItemSelectionCondition pro ListItem pro ListControl Volitelný element.

Definuje podmínku, která musí existovat, aby se tato položka seznamu použila.
Element Label pro ListItem pro ListControl Volitelný element

Určuje popisek, který se zobrazí nalevo od vlastnosti nebo hodnoty skriptu na řádku.
Element PropertyName pro ListItem pro ListControl Volitelný element.

Určuje vlastnost .NET, jejíž hodnota se zobrazí na řádku.
Element ScriptBlock pro ListItem pro ListControl Volitelný element.

Určuje skript, jehož hodnota se zobrazí na řádku.

Nadřazené elementy

Element Popis
Element ListItems pro ovládací prvek List Definuje vlastnosti a skripty, jejichž hodnoty se zobrazí v zobrazení seznamu.

Poznámky

Další informace o součástech zobrazení seznamu najdete v tématu Vytvoření zobrazení seznamu.

Příklad

Tento příklad ukazuje elementy XML, které definují tři řádky zobrazení seznamu. První dva řádky zobrazují hodnotu vlastnosti .NET a poslední řádek zobrazuje hodnotu vygenerovanou skriptem.

<ListEntry>
  <ListItems>
   <ListItem>
    <Label>Property1: </Label>
    <PropertyName>DotNetProperty1</PropertyName>
   </ListItem>
   <ListItem>
    <PropertyName>DotNetProperty2</PropertyName>
   </ListItem>
   <ListItem>
    <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
   </ListItem>
  </ListItems>
</ListEntry>

Viz také

ListItems Element

Element FormatString pro ListItem

Element Label pro ListItem

Element PropertyName pro ListItem

Element ScriptBlock pro ListItem

Vytvoření zobrazení seznamu

Zápis souboru Windows PowerShell formátování a typů