Formátovací soubory Windows PowerShellu

Windows PowerShell několik formátovacích souborů (.format.ps1xml), které jsou umístěné v instalačním adresáři ( $pshome ). Každý z těchto souborů definuje výchozí zobrazení pro konkrétní sadu objektů .NET. Tyto soubory by se nikdy neměly měnit. Můžete je ale použít jako referenci pro vytváření vlastních formátovacích souborů.

Certificate.Format.ps1xml Definuje zobrazení objektů v úložiště certifikátů, jako jsou certifikáty x.509 a úložiště certifikátů.

DotNetTypes.Format.ps1xml Definuje zobrazení různých objektů .NET, jako jsou CultureInfo, FileVersionInfo a EventLogEntry.

FileSystem.Format.ps1xml Definuje zobrazení objektů systému souborů, jako jsou objekty souborů a adresářů.

Help.Format.ps1xml Definuje různá zobrazení používaná rutinou Get-Help, například podrobná, úplná, parametry a příklady zobrazení.

PowerShellCore.Format.ps1xmlDefinuje zobrazení objektů generovaných rutinami Windows PowerShell, jako jsou objekty vrácené rutinami Get-Member a Get-History.

PowerShellTrace.Format.ps1xmlDefinuje zobrazení objektů trasování, jako jsou objekty vygenerované rutinou Trace-Command.

Registry.Format.ps1xml Definuje zobrazení objektů registru, jako jsou objekty klíčů a vstupních objektů.

Viz také

Vytvoření rutiny Windows PowerShellu