Element PropertyName pro ExpressionBinding pro GroupBy

Určuje vlastnost .NET, jejíž hodnota je zobrazená ovládacím prvkem. Tento prvek je použit při definování způsobu zobrazení nové skupiny objektů.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element ViewDefinitions
  • Zobrazit element
  • GroupBy – element
  • Element chyba CustomControl
  • Element CustomEntries
  • Element CustomEntry
  • Element CustomItem
  • Element ExpressionBinding
  • PropertyName – element

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element PropertyName elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element ExpressionBinding pro CustomItem pro GroupBy Definuje data zobrazená ovládacím prvkem.

Textová hodnota

Zadejte název vlastnosti rozhraní .NET, jehož hodnota je zobrazena ovládacím prvkem.

Poznámky

Viz také

Element ExpressionBinding pro CustomItem pro GroupBy

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu