Element PropertyName pro GroupBy

Určuje vlastnost .NET, která spustí novou skupinu při každé změně její hodnoty.

Schéma

  • Element konfigurace
  • ViewDefinitions Element
  • View Element
  • GroupBy Element
  • PropertyName Element

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené elementy a nadřazený prvek PropertyName elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element GroupBy pro View Definuje způsob zobrazení skupiny objektů .NET.

Textová hodnota

Zadejte název vlastnosti .NET.

Poznámky

Windows PowerShell spustí novou skupinu při každé změně hodnoty této vlastnosti.

Pokud je tento prvek zadán, nelze určit element ScriptBlock pro spuštění nové skupiny.

Příklad

Následující příklad ukazuje, jak spustit novou skupinu, když se hodnota vlastnosti změní.

<GroupBy>
  <Label>Service Type</Label>
  <PropertyName>ServiceType</PropertyName>
</GroupBy>

Příklad úplného formátovacího souboru, který obsahuje tento prvek, najdete v tématu Široké zobrazení (GroupBy).

Viz také

Element GroupBy pro View

Element ScriptBlock pro GroupBy

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu