Element ScriptBlock pro GroupBy

Určuje skript, který spustí novou skupinu při každé změně její hodnoty.

Schéma

  • Element konfigurace
  • ViewDefinitions Element
  • View Element
  • GroupBy Element
  • ScriptBlock Element

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené elementy a nadřazený prvek ScriptBlock elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element GroupBy pro View Definuje způsob zobrazení skupiny objektů .NET.

Textová hodnota

Zadejte skript, který se vyhodnotí.

Poznámky

PowerShell spustí novou skupinu při každé změně hodnoty tohoto skriptu.

Pokud je tento prvek zadán, nelze zadat element PropertyName pro spuštění nové skupiny.

Viz také

Element PropertyName pro GroupBy

Element GroupBy pro View

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu