Element ScriptBlock pro ListItem pro ListControl

Určuje skript, jehož hodnota se zobrazí na řádku.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element ViewDefinitions
  • Zobrazit element
  • Element ListControl
  • Element ListEntries
  • Element ListEntry
  • ListItems – element
  • ListItem – element
  • Element ScriptBlock

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element ScriptBlock elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
ListItem – element Definuje vlastnost nebo skript, jehož hodnota je zobrazena v řádku zobrazení seznamu.

Textová hodnota

Zadejte skript, jehož hodnota se zobrazí na řádku.

Poznámky

Při zadání tohoto prvku nelze zadat element PropertyName .

Další informace o zadávání skriptů v zobrazení seznamu naleznete v tématu zobrazení seznamu.

Příklad

Následující příklad ukazuje, jak určit vlastnost, jejíž hodnota je zobrazena.

<ListItem>
  <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
</ListItem>

Viz také

Element PropertyName pro ListItem pro ListItem pro ListControl

Vytvoření zobrazení seznamu

Element ListItem pro ListItems pro ListControl

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu