Element ScriptBlock pro SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion

Určuje skript, který aktivuje podmínku.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element DefaultSettings
  • Element EnumerableExpansions
  • Element EnumerableExpansion
  • Element EntrySelectedBy
  • Element SelectionCondition
  • Element ScriptBlock

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element ScriptBlock elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion Definuje podmínku, která musí existovat pro rozšíření objektů kolekce této definice.

Textová hodnota

Zadejte skript, který se vyhodnocuje.

Poznámky

Podmínka výběru musí určovat alespoň jeden název skriptu nebo vlastnosti, který se má vyhodnotit, ale nemůže současně zadat obojí. Další informace o tom, jak používat podmínky výběru, najdete v tématu definování podmínek pro zobrazení dat.

Viz také

Definování podmínek pro zobrazení dat

Element PropertyName pro SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion

Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu