Textový element pro CustomItem pro GroupBy

Určuje text, který se přidá k datům zobrazeným ovládacím prvkem, jako je například Label, hranaté závorky k uzavření dat a mezery pro odsazení dat. Tento prvek je použit při definování způsobu zobrazení nové skupiny objektů.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element ViewDefinitions
  • Zobrazit element
  • GroupBy – element
  • Element chyba CustomControl
  • Element CustomEntries
  • Element CustomEntry
  • Element CustomItem
  • Textový element

Syntax

<Text>TextToDisplay</Text>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element Text elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element CustomItem pro CustomEntry pro GroupBy Definuje ovládací prvek pro zobrazení vlastního ovládacího prvku.

Textová hodnota

Zadejte text ovládacího prvku pro data, která chcete zobrazit.

Poznámky

Viz také

Element CustomItem pro CustomEntry pro GroupBy

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu