Element TypeName pro SelectionCondition pro GroupBy

Určuje typ .NET, který aktivuje podmínku. Tento prvek je použit při definování způsobu zobrazení nové skupiny objektů.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element ViewDefinitions
  • Zobrazit element
  • GroupBy – element
  • Element chyba CustomControl
  • Element CustomEntries
  • Element CustomEntry
  • Element EntrySelectedBy
  • Element SelectionCondition
  • TypeName – element

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element TypeName elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro GroupBy Definuje podmínku, která musí existovat pro použití definice ovládacího prvku.

Textová hodnota

Zadejte plně kvalifikovaný název typu .NET, například System.IO.DirectoryInfo .

Poznámky

Pokud je tento element určen, nelze zadat SelectionSetName element. Další informace o definování podmínek výběru najdete v tématu definování podmínek pro zobrazení dat.

Viz také

Element SelectionCondition pro EntrySelectedBy pro GroupBy

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu