Typy souborů povolené v souboru CAB aktualizovatelné nápovědy

Nekomprimovaný obsah souboru CAB je ve výchozím nastavení omezený na 1 GB. Pokud chcete tento limit obejít, musí uživatelé použít parametr Force rutin Update-Help a Save-Help.

Aby se zajistilo zabezpečení souborů nápovědy stažených z internetu, může soubor CAB aktualizovatelné nápovědy obsahovat pouze níže uvedené typy souborů. Rutina Update-Help ověřuje všechny soubory ve schématech témat nápovědy. Pokud rutina narazí na soubor, který je neplatný nebo není povolený typ, nenainstaluje neplatný soubor a zastaví instalaci souborů z cab na Update-Help počítači uživatele.

  • Témata nápovědy na základě XML pro rutiny.
  • Témata nápovědy založené na xml pro skripty a funkce.
  • Témata nápovědy na základě XML pro zprostředkovatele PowerShellu.
  • Textová témata nápovědy, například O tématech.

Update-Help při rozbalení souboru CAB ověří obsah souboru CAB. Pokud najde nekompatibilní typy souborů v souboru CAB aktualizovatelné nápovědy, vygeneruje ukončující chybu Update-Help a zastaví operaci. Neinstaluje žádné soubory nápovědy ze souboru CAB, ani soubory kompatibilních typů.