Jak pojmenovat soubor HelpInfo XML

Toto téma vysvětluje požadovaný formát názvu pro soubory s aktualizovatelnými informacemi nápovědy, které se běžně označuje jako soubory HELPInfo XML.

Jak pojmenovat soubor HelpInfo XML

Soubor HelpInfo XML musí mít název v následujícím formátu.

<ModuleName>_<ModuleGUID>_HelpInfo.xml

Prvky názvu jsou následující.

  • <ModuleName> – Hodnota vlastnosti Name objektu ModuleInfo, kterou rutina Get-Module vrací.

  • <ModuleGUID> – Hodnota klíče GUID v manifestu modulu.

Pokud je například název modulu TestModule a GUID modulu je 9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9, název souboru HELPInfo XML pro modul by byl:

TestModule_9cabb9ad-f2ac-4914-a46b-bfc1bebf07f9_HelpInfo.xml