Ukázky rozhraní API Windows PowerShellu

Tato část obsahuje vzorový kód, který ukazuje, jak vytvořit prostředí runspace, které omezují funkčnost, a jak asynchronně spouštět příkazy pomocí fondu prostředí runspace k poskytnutí prostředí runspace. můžete použít Microsoft Visual Studio k vytvoření konzolové aplikace a následné zkopírování kódu z témat v této části do hostitelské aplikace.

V tomto oddílu

Ukázka PowerShell01 Tento příklad ukazuje, jak použít objekt System. Management. Automation. prostředí runspace. Initialsessionstate k omezení funkčnosti prostředí runspace. Výstup této ukázky ukazuje, jak omezit jazykový režim prostředí runspace, jak označit rutinu jako soukromou, jak přidat a odebrat rutiny a zprostředkovatele, jak přidat proxy příkaz a další.

Ukázka PowerShell02 V této ukázce se dozvíte, jak spouštět příkazy asynchronně pomocí prostředí runspace fondu prostředí runspace. ukázka vygeneruje seznam příkazů a potom tyto příkazy spustí, když Windows PowerShell modul v případě potřeby otevře prostředí runspace z fondu.