Ukázky kódu GetProc02

Zde jsou ukázky kódu pro ukázkovou rutinu GetProc02. Toto je Get-Process Ukázka rutiny, která je popsaná v tématu Přidání parametrů, které zpracovávají Command-Line vstupu. Tato Get-Process rutina načte procesy na základě jejich názvu a potom zobrazí informace o procesech v příkazovém řádku.

Poznámka

zdrojový soubor C# (getproc02. cs) pro tuto rutinu Get-Proc můžete stáhnout pomocí sady Microsoft Windows Software Development Kit pro Windows Vista a součásti modulu Runtime .NET Framework 3,0. pokyny ke stažení najdete v tématu jak nainstalovat Windows PowerShell a stáhnout sadu Windows PowerShell SDK.

Stažené zdrojové soubory jsou k dispozici v <PowerShell Samples> adresáři.

Úplný ukázkový kód naleznete v následujících tématech.

Jazyk Téma
C# Ukázkový kód GetProc02 (C#)
VB.NET Ukázkový kód GetProc02 (VB.NET)

Viz také

Příručka programátora Windows PowerShellu

Sada SDK Windows PowerShellu