Ukázkový kód GetProc04 (VB.NET)

Následující kód ukazuje implementaci Get-Process rutiny, která hlásí neukončující chyby. Tato implementace volá metodu System.Management.Automation.Cmdlet.WriteError, která hlásí neukončující chyby.

Poznámka

Zdrojový soubor C# (getprov04.cs) pro tuto rutinu Get-Proc si můžete stáhnout pomocí sady Microsoft Windows Software Development Kit pro komponenty Windows Vista a .NET Framework 3.0 Runtime. Pokyny ke stažení najdete v tématu How to Install Windows PowerShell and Download the Windows PowerShell SDK.

Stažené zdrojové soubory jsou k dispozici v <PowerShell Samples> adresáři .

Vzorek kódu

Viz také

Příručka programátora Windows PowerShellu

Sada SDK Windows PowerShellu