Optimalizace prostředí

PowerShell je prostředí příkazového řádku a skriptovací jazyk používaný pro automatizaci.

Wikipedie obsahuje následující popis prostředí:

Prostředí spravuje interakci se systémem uživatelů tím, že uživatele vyzve k zadání vstupu, interpretuje jejich vstup a pak zpracovává výstup ze základního operačního systému (podobně jako smyčka pro čtení-eval-print nebo REPL).

Podobně jako v jiných prostředích nebo bashcmd.exev PowerShellu můžete spustit jakýkoli příkaz dostupný ve vašem systému, nejen příkazy PowerShellu.

Příkazy PowerShellu se označují jako rutiny (výraz command-lets). Rutiny jsou příkazy PowerShellu, nikoli samostatné spustitelné soubory. Příkazy PowerShellu nejde spustit v jiných prostředích bez prvního spuštění PowerShellu.

Funkce rozhraní příkazového řádku PowerShellu

PowerShell je moderní příkazové prostředí, které obsahuje nejlepší funkce jiných oblíbených prostředí. Na rozdíl od většiny prostředí, která přijímají a vrací text, PowerShell přijímá a vrací objekty .NET. Prostředí má několik funkcí, které můžete použít k optimalizaci interaktivního uživatelského prostředí.