Systémové požadavky Windows PowerShellu

Tento článek uvádí požadavky na systém pro Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0 a Windows PowerShell 5.1. A speciální funkce, jako jsou Windows PowerShell integrované skriptovací prostředí (ISE), příkazy modelu CIM (Common Information Model) a pracovní postupy.

Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 zahrnují všechny požadované programy. Tento článek je určený pro uživatele starších verzí Windows.

Požadavky na operační systém

Windows PowerShell 5.1

Windows PowerShell 5.1 běží na následujících verzích Windows. Pokud chcete spustit Windows PowerShell 5.1, nainstalujte Windows Management Framework 5.1. Další informace najdete v tématu Instalace a konfigurace WMF 5.1.

Verze systému Windows Požadavky na systém
Windows Server 2022 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows Server 2019 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows Server 2016 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows Server 2012 R2 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows Server 2012 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows Server 2008 R2 s aktualizací Service Pack 1 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows 11 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows 10 verze 1607 a novější Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows 10 verze 1507, 1511 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows 8.1 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 Instalace Windows Management Framework 5.1

Windows PowerShell 5.0

Windows PowerShell 5.0 běží na následujících verzích Windows. Pokud chcete spustit Windows PowerShell 5.0, nainstalujte Windows Management Framework 5.1. Další informace najdete v tématu Instalace a konfigurace WMF 5.1. Windows Management Framework 5.1 nahrazuje Windows Management Framework 5.0.

Verze systému Windows Požadavky na systém
Windows Server 2022 Ve výchozím nastavení je nainstalovaná vyšší verze.
Windows Server 2019 Ve výchozím nastavení je nainstalovaná vyšší verze.
Windows Server 2016 Ve výchozím nastavení je nainstalovaná vyšší verze.
Windows Server 2012 R2 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows Server 2012 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows Server 2008 R2 s aktualizací Service Pack 1 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows 11 Ve výchozím nastavení je nainstalovaná vyšší verze.
Windows 10 verze 1607 a novější Ve výchozím nastavení je nainstalovaná vyšší verze.
Windows 10 verze 1507, 1511 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows 8.1 Instalace Windows Management Framework 5.1
Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 Instalace Windows Management Framework 5.1

Windows PowerShell 4.0

Windows PowerShell 4.0 běží na následujících verzích Windows. Pokud chcete spustit Windows PowerShell 4.0, nainstalujte zadanou verzi Windows Management Framework pro váš operační systém.

Verze systému Windows Požadavky na systém
Windows 8.1 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows Server 2012 R2 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 Instalace Windows Management Framework 4.0
Windows Server 2008 R2 s aktualizací Service Pack 1 Instalace Windows Management Framework 4.0

Windows PowerShell 3.0

Windows PowerShell 3.0 běží na následujících verzích Windows. Pokud chcete spustit Windows PowerShell 3.0, nainstalujte zadanou verzi Windows Management Framework pro váš operační systém.

Verze systému Windows Požadavky na systém
Windows 8 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows Server 2012 Ve výchozím nastavení nainstalováno
Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 Instalace Windows Management Framework 3.0
Windows Server 2008 R2 s aktualizací Service Pack 1 Instalace Windows Management Framework 3.0
Windows Server 2008 s aktualizací Service Pack 2 Instalace Windows Management Framework 3.0

Požadavky rozhraní Microsoft .NET Framework

Následující tabulka uvádí požadavky rozhraní .NET Framework pro Windows PowerShell.

Verze Požadavek na .NET
Windows PowerShell 5.1 Vyžaduje úplnou instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5. Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 ve výchozím nastavení zahrnují rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5.
Windows PowerShell 5.0 Vyžaduje úplnou instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5. Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 ve výchozím nastavení zahrnují rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5.
Windows PowerShell 4.0 Vyžaduje úplnou instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5. Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 ve výchozím nastavení zahrnují rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5.
Windows PowerShell 3.0 Vyžaduje úplnou instalaci rozhraní Microsoft .NET Framework 4. Windows 8 a Windows Server 2012 zahrnují rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5 ve výchozím nastavení, které tento požadavek splňuje.

Pomocí následujících odkazů stáhněte rozhraní Microsoft .NET Framework z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Verze Odkaz
.NET Framework 4.5 (dotNetFx45_Full_setup.exe) Microsoft .NET Framework 4.5
.NET Framework 4 (dotNetFx40_Full_setup.exe) Microsoft .NET Framework 4 (webový instalační program)

Windows Management Framework 4,0

Windows PowerShell 5.0 vyžaduje předinstalaci Windows Management Framework 4.0 ve Windows Serveru 2008 R2 SP1 a Windows 7 SP1.

WS-Management 3.0

Windows PowerShell 3.0 a Windows PowerShell 4.0 vyžadují WS-Management 3.0, který podporuje službu WinRM a protokol WSMan. Tento program je součástí Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Management Framework 4.0 a Windows Management Framework 3.0.

Windows Management Instrumentation 3.0

Windows PowerShell 3.0 a Windows PowerShell 4.0 vyžadují rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation 3.0). Tento program je součástí Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Management Framework 4.0 a Windows Management Framework 3.0. Pokud tento program není v počítači nainstalovaný, funkce, které vyžadují rozhraní WMI, jako jsou příkazy CIM, se nespustí.

Common Language Runtime 4.0

Windows PowerShell 3.0, Windows PowerShell 4.0 a Windows PowerShell 5.0 se kompilují proti modulu CLR (Common Language Runtime) 4.0.

Požadavky na grafické uživatelské rozhraní

Windows PowerShell je konzolová aplikace, která nevyžaduje grafické uživatelské rozhraní. Je vhodné pro počítače, které nemají obrazovky nebo monitory nebo uživatelské rozhraní, jako jsou možnosti instalace jádra serveru Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012.

Některé položky vyžadují grafické uživatelské rozhraní. Podrobnosti najdete v článku nápovědy pro každou položku.

požadavky na modul Windows PowerShell

Windows PowerShell 4.0 je navržen tak, aby byl zpětně kompatibilní s Windows PowerShell 3.0 a Windows PowerShell 2.0. Rutiny, poskytovatelé, moduly a skripty napsané pro Windows PowerShell 2.0 a Windows PowerShell 3.0 běží beze změny v Windows PowerShell 4.0.

Kvůli změně zásad aktivace modulu runtime v rozhraní Microsoft .NET Framework 4 však Windows PowerShell hostitelské programy napsané pro Windows PowerShell 2.0 a kompilované pomocí modulu CLR (Common Language Runtime) 2.0 se nedají spustit bez úprav v Windows PowerShell 3.0, který je kompilován pomocí CLR 4.0.

Minimální požadavek modulu Windows PowerShell 2.0 je Microsoft .NET Framework 2.0.50727. Tento požadavek splňuje microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1. Tento požadavek nesplňuje rozhraní Microsoft .NET Framework 4 a novější verze rozhraní Microsoft .NET Framework.

Informace o přidání nebo instalaci modulu Windows PowerShell 2.0 a přidání nebo instalaci požadovaných verzí rozhraní Microsoft .NET Framework naleznete v tématu Instalace modulu Windows PowerShell 2.0. Informace o spuštění motoru Windows PowerShell 2.0 naleznete v tématu Spuštění modulu Windows PowerShell 2.0.

Předinstalační prostředí systému Windows

Windows PowerShell 2.0, Windows PowerShell 3.0 a Windows PowerShell 4.0 běží v prostředí Předinstalace systému Windows (Windows PE). Následující rutiny se ale nepodporují.

Služba WinRM není v prostředí Windows PE k dispozici.

Viz také

Instalace Windows PowerShell

Spuštění Windows PowerShellu

Windows Management Framework