Gateway Hostname Configuration

Operations

Create Or Update

Vytvoří konfiguraci názvu hostitele aktualizací pro bránu.

Delete

Odstraní zadanou konfiguraci názvu hostitele ze zadané brány.

Get

Získání podrobností o konfiguraci názvu hostitele

Get Entity Tag

Zkontroluje, že pro zadanou entitu brány existuje entita konfigurace názvu hostitele zadaná identifikátorem.

List By Service

Vypíše kolekci konfigurací názvu hostitele pro zadanou bránu.