Tenant Configuration

Operations

Deploy

Tato operace použije změny ze zadané větve Git do konfigurační databáze. Jedná se o dlouho běžící operaci a může trvat několik minut, než se...

Get Sync State

Získá stav nejnovější synchronizace mezi konfigurační databází a úložištěm Git.

Save

Tato operace vytvoří potvrzení s aktuálním snímkem konfigurace do zadané větve v úložišti. Jedná se o dlouho běžící operaci, která by mohla...

Validate

Tato operace ověří změny v zadané větvi Git. Jedná se o dlouhotrvající operaci, která může trvat několik minut.