Sdílet prostřednictvím


Role Eligibility Schedule Instances

Operace

Get

Získá zadanou instanci plánu způsobilosti role.

List For Scope

Získá instance plánu způsobilosti role plánu způsobilosti role.