Sdílet prostřednictvím


Endpoint

Operace

Create Or Update

Create nebo aktualizujte prostředek koncového bodu se zadanými parametry.

Get

Získá prostředek koncového bodu.

Get Models

Získejte dostupné modely v rámci prostředku koncového bodu.

List

Vypsat všechny koncové body v tomto pracovním prostoru

List Keys

Vypište klíče pro prostředek koncového bodu.

Regenerate Keys

Opětovné vygenerování klíčů účtu