Build Service Builder

Operations

Create Or Update

Vytvořte nebo aktualizujte tvůrce balíčku KPack.

Delete

Odstraňte tvůrce KPack.

Get

Získejte tvůrce KPack.

List

Vypsat výsledek tvůrce balíčků KPack

List Deployments

Zobrazí seznam nasazení, která používají tvůrce.