Model - Add Hierarchical Entity

Přidá hierarchický extraktor entity do verze aplikace.

POST {Endpoint}/luis/api/v2.0/apps/{appId}/versions/{versionId}/hierarchicalentities

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
appId
path True
 • string
uuid

ID aplikace.

Endpoint
path True
 • string

Podporované koncové body služeb Cognitive Services (protokol a název hostitele, například: https://westus.api.cognitive.microsoft.com).

versionId
path True
 • string

ID verze.

Hlavička požadavku

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
 • string

Text požadavku

Name Type Description
children
 • string[]

Podřízené entity

name
 • string

Název entity

Odpovědi

Name Type Description
201 Created
 • string

ID vytvořeného modelu.

Other Status Codes

Chybová odpověď.

Zabezpečení

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Příklady

Successful Create Hierarchical Entity Extractor request

Sample Request

POST {Endpoint}/luis/api/v2.0/apps/{appId}/versions/{versionId}/hierarchicalentities


{
 "name": "Location",
 "children": [
  "From",
  "To"
 ]
}

Sample Response

"fe559c31-9778-42ea-ba45-94e0bd7cf767"

Definice

ErrorResponse

Při vyvolání operace v rozhraní API došlo k chybě.

HierarchicalEntityModel

Hierarchický extraktor entity.

ErrorResponse

Při vyvolání operace v rozhraní API došlo k chybě.

Name Type Description
errorType
 • string

HierarchicalEntityModel

Hierarchický extraktor entity.

Name Type Description
children
 • string[]

Podřízené entity

name
 • string

Název entity