Sdílet prostřednictvím


Referenční informace k rozhraní REST API Analýza textu – Azure Cognitive Services

Důležité

Tento článek popisuje zastaralou verzi rozhraní REST API. Aktuální informace najdete v tématu Cognitive Service for Language REST API.

Tento článek ukazuje, jak volat koncový bod rozhraní REST API pro službu Analýza textu v sadě Azure Cognitive Services. Rozhraní ANALÝZA TEXTU API je cloudová služba, která poskytuje funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP) pro dolování textu a analýzu textu, včetně analýzy mínění, dolování názorů, extrakce klíčových frází, rozpoznávání jazyka a rozpoznávání pojmenovaných entit.

Volání koncového bodu Analýza textu

 1. Začněte vytvořením prostředku Azure Cognitive Services a v rámci toho konkrétně prostředku Analýza textu. Pokyny najdete v tématu Vytvoření prostředku služeb Cognitive Services pomocí portálu.

 2. Z Azure Portal zkopírujte klíč a koncový bod potřebný k provedení volání. Pokyny najdete v tématu Získání klíčů pro váš prostředek.

 3. V levém navigačním panelu tohoto článku rozbalte uzel pro verzi rozhraní API, na které chcete pracovat, a vyberte operaci, kterou chcete provést (např. Mínění). V pravém podokně vyberte Vyzkoušet.

 4. V podokně Vyzkoušet rozhraní REST API proveďte následující kroky:

  1. Do textového pole Koncový bod zadejte koncový bod prostředku, který jste zkopírovali z Azure Portal.
  2. Do textového pole Ocp-Apim-Subscription-Key zadejte klíč, který jste zkopírovali z Azure Portal. Pokud volání vyžaduje další hlavičky, přidejte také hlavičky s příslušnými hodnotami.
  3. Zadejte další parametry, hlavičky a datovou část zprávy (text) podle potřeby pro operaci.
  4. Vyberte Run (Spustit).
 5. Zobrazí se relevantní odpověď s odpovídajícím kódem odpovědi.

Ukázky

Různé ukázky práce se službami Cognitive Services pomocí REST najdete v úložišti GitHubu s ukázkovým rozhraním REST API služeb Cognitive Services .

Viz také