List Management Term Lists

Operations

Create

Vytvoří seznam termínů.

Delete

Odstraní seznam termínů s ID seznamu, který se rovná ID seznamu.

Get All Term Lists

získá všechny seznamy termínů.

Get Details

Vrátí podrobnosti ID seznamu seznamu s ID seznamu, které se rovná ID seznamu předané.

Refresh Index

Aktualizuje index seznamu s ID seznamu, které se rovná ID seznamu předané.

Update

Aktualizuje seznam termínů.