Sdílet prostřednictvím


List Management Term Lists

Operace

Create

Vytvoří seznam termínů.

Delete

Odstraní seznam termínů se seznamem listId, který se rovná ID předaného seznamu.

Get All Term Lists

Získá všechny seznamy termínů.

Get Details

Vrátí podrobnosti ID seznamu termínů se seznamem listId, které se rovná ID předaného seznamu.

Refresh Index

Aktualizuje index seznamu s hodnotou listId, která se rovná ID předaného seznamu.

Update

Aktualizace seznamu termínů.