Sdílet prostřednictvím


Availability Sets

Operace

Create Or Update

Vytvořte nebo aktualizujte skupinu dostupnosti.

Delete

Odstraňte skupinu dostupnosti.

Get

Načte informace o skupině dostupnosti.

List

Seznamy všechny skupiny dostupnosti ve skupině prostředků.

List Available Sizes

Seznamy všechny dostupné velikosti virtuálních počítačů, které je možné použít k vytvoření nového virtuálního počítače v existující skupině dostupnosti.

List By Subscription

Seznamy všechny skupiny dostupnosti v předplatném.

Update

Aktualizujte skupinu dostupnosti.