Dedicated Hosts

Operations

Create Or Update

Vytvoření nebo aktualizace vyhrazeného hostitele .

Delete

Odstraňte vyhrazeného hostitele.

Get

Načte informace o vyhrazeném hostiteli.

List By Host Group

Zobrazí seznam všech vyhrazených hostitelů v zadané vyhrazené skupině hostitelů. Pomocí vlastnosti nextLink v odpovědi získejte další stránku vyhrazených hostitelů.

Restart

Restartujte vyhrazeného hostitele. Operace se úspěšně dokončí po restartování vyhrazeného hostitele a jeho spuštění. Určení stavu nasazení virtuálních počítačů...

Update

Aktualizujte vyhrazeného hostitele .