Disk Restore Point

Operations

Get

Získání prostředku obnovení disku

Grant Access

Uděluje přístup k diskRestorePointu.

List By Restore Point

Vypíše diskRestorePointy pod vmRestorePoint.

Revoke Access

Odvolá přístup k diskRestorePointu.