Sdílet prostřednictvím


Disk Restore Point

Operace

Get

Získání prostředku restorePoint disku

Grant Access

Uděluje přístup k diskRestorePoint.

List By Restore Point

Seznamy diskRestorePoints pod vmRestorePoint.

Revoke Access

Odvolá přístup k diskRestorePoint.