Sdílet prostřednictvím


Tag - Delete

Odstranit značku

DELETE {url}/acr/v1/{name}/_tags/{reference}

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
name
path True

string

Název image (včetně oboru názvů)

reference
path True

string

Název značky

url
path True

string

Přihlašovací adresa URL registru

Odpovědi

Name Typ Description
202 Accepted

Značka se odstranila.

Other Status Codes

AcrErrors

Odpověď na chybu ACR popisující, proč operace selhala.

Zabezpečení

registry_auth

Typ: basic

Příklady

Delete a tag

Ukázkový požadavek

DELETE acrapi.azurecr-test.io/acr/v1/nanoserver/_tags/4.7.2-20180905-nanoserver-1803

Ukázková odpověď

Definice

Name Description
AcrErrorInfo

Informace o chybě

AcrErrors

Odpověď na chybu Acr popisující příčinu selhání operace

AcrErrorInfo

Informace o chybě

Name Typ Description
code

string

Kód chyby

detail

object

Podrobnosti o chybě

message

string

Chybová zpráva

AcrErrors

Odpověď na chybu Acr popisující příčinu selhání operace

Name Typ Description
errors

AcrErrorInfo[]

Pole podrobné chyby