Sdílet prostřednictvím


Storage Account Credentials

Operace

Create Or Update

Vytvoří nebo aktualizuje přihlašovací údaje účtu úložiště.

Delete

Odstraní přihlašovací údaje účtu úložiště.

Get

Získá vlastnosti zadaných přihlašovacích údajů účtu úložiště.

List By Data Box Edge Device

Získá všechny přihlašovací údaje účtu úložiště v zařízení Data Box Edge/Data Box Gateway.