Sdílet prostřednictvím


Data Lake Store Accounts

Operace

Add

Aktualizace zadaný účet Data Lake Analytics, aby zahrnoval další účet Data Lake Store.

Delete

Aktualizace zadaný účet Data Lake Analytics odeberte zadaný účet Data Lake Store.

Get

Získá zadané podrobnosti účtu Data Lake Store v zadaném účtu Data Lake Analytics.

List By Account

Získá první stránku účtů Data Lake Store propojených se zadaným účtem Data Lake Analytics. Odpověď obsahuje odkaz na další stránku, pokud existuje.