platforma ochrany dat Azure Backup

Trezor Backup vytvořený v rámci platformy ochrany dat Azure Backup je entita úložiště v Azure, která uchovává zálohovaná data pro různé novější úlohy, které Azure Backup podporují, například servery Azure Database for PostgreSQL a disky Azure. Backup trezory usnadňují uspořádání zálohovaných dat a zároveň minimalizují režijní náklady na správu. Backup trezory jsou založené na modelu Azure Resource Manager Azure, který poskytuje vylepšené možnosti, které pomáhají zabezpečit zálohovaná data.